Състоя се встъпителна пресконференция по проекта „Перперикон – минало за бъдеще”

На 24.10.2016 г. в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали бе проведена встъпителна пресконференция, на която бе представен проектът „Перперикон – минало за бъдеще”. На пресконференцията присъстваха инж. Хасан Азис – кмет на Община Кърджали и представители на местните, регионалните и националните медии. Ръководителят на проекта – инж. Катя Митовска презентира на журналистите и гостите Read More …

Проект „Перперикон – минало за бъдеще”

На 23.04.2015г. бе подписан договор 24-10М1-28 реализиране на проект „Перперикон – минало за бъдеще”. Договорът е на стойност 748 203, 60 евро и се финансира по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ( ФМ на Read More …