За ФМ на ЕИП

За ФМ на ЕИП

На 17.06.2011 г. бяха подписани Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство и Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия. Общата цел на двата финансови инструмента е намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори и България.
Основната цел на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) е да насърчи икономическото и социалното развитие на България, като член на ЕИП в съответствие с националните приоритети и политиките на ЕС.

За Програма BG08

В резултат на финансовата подкрепа по Програмата BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства“  ще бъдат възстановени поне 5 сгради с културна значимост, поне 5 културни пространства ще бъдат обезопасени и превърнати в музеи на открито и поне 7 нови музеи заедно със съответните съоръжения ще бъдат разработени. Посредством дейностите целящи увеличаване на достъпа на хората до онлайн съдържание с културна насоченост се очаква новосъздаденото дигитално съдържание да бъде посетено поне от един милион потребители.
По програмата ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ за поне 20 проекта подкрепящи иновации в културата и изкуствата и насърчаващи междукултурния диалог и културното многообразие.
По програмата ще бъде подкрепен и проекта на Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство, втора фаза, като ще бъде осигурена по-голяма експозиционна площ за достъп на широката общественост и ще бъде увеличен потенциала за насърчаване на двустранното сътрудничество между културни дейци от България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Ще бъде обърнато внимание и на културното наследство и многообразие на малцинствата като за целта 10% от одобрената по програмата безвъзмездна финансова помощ ще бъде насочена към подобряване на условията на ромската общност в България.
Програмния оператор на Програма БГ08 e Министерството на културата.