Целеви групи

Целеви групи на проекта са:
1. Жителите на община Кърджали от различни социални и етнически групи, включително и роми;
2. Специалисти в областта на културното наследство от България и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – историци, археолози, изследователи, архитекти с интерес към античната и средновековната история на Балканския полуостров и представители на институции, отговарящи за опазването на културното наследство;
3. Посетители на Археологическия комплекс „Перперикон” – български и чуждестранни туристи, ученици и студенти, пенсионери и граждани от други социални групи.