ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ СЪБИТИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ПЕРПЕРИКОН“

В рамките на 4 месеца ще бъдат организирани и проведени поредица от промоционални събития за популяризирането на археологически комплекс „Перперикон” сред представителите на целевите групи на проекта.
Промоционален семинар „Перперикон – минало за бъдеще”, който ще се проведе в гр. Кърджали. За участие ще бъдат поканени 40 специалисти от България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – историци, археолози, научни работници, представители на институции, отговарящи за опазването на културното наследство, архитекти с интерес към културното наследство и др. В рамките на 3 дни участниците ще се запознаят с културното наследство на Източните Родопи – ще посетят Перперикон и други археологически обекти и ще им бъде представен подготвения триизмерен модел на паметника;
Презентация на модела в страните донори. На база осъществените контакти по време на промоционалния семинар ще бъде организирано тридневно посещение на 6-ма представители на Община Кърджали и РИМ–Кърджали в културна институция в Норвегия, Исландия или Лихтенщайн, където те ще направят презентация на Перперикон, насочена към специалисти в областта на културното наследство.
Презентации на триизмерния модел в учебни заведения в област Кърджали, в които се обучават деца и младежи от ромски произход. В рамките на 1 месец в 4 учебни заведения в област Кърджали, в които се обучават ромски деца и младежи, ще се направят презентации на разработения триизмерен модел на Перперикон. На презентациите ще бъдат поканени да присъстват както учениците, така и родителите им.
„Ден на Перперикон” – В РИМ – Кърджали ще бъде проведен отворен ден на археологическия комплекс. На посетителите и туристите ще бъде представен триизмерния модел на комплекса.
Водеща роля в изпълнението на тази дейност ще има РИМ-Кърджали, като логистиката на събитията ще се извърши от външен изпълнител.
Основната цел на тази дейност е да се популяризира Перперикон като уникална част от културното наследство на България. Видът на дейностите е съобразен със спецификата на различните целеви групи на проекта. Чрез участието на специалисти от страните донори в промоционалните събития в България ще се даде възможност те да се запознаят на място с богатото културно наследство на Източните Родопи и да осъществят контакти с български специалисти.
Дейността ще се извърши от Регионален исторически музей –Кърджали, като логистиката на събитията /транспорт, зали, превод, кетъринг и др./ ще се извърши от външен изпълнител след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *