ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ НА АНТИЧЕН И СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ПЕРПЕРИКОН

В рамките на 13 месеца избраният изпълнител ще извърши консервационно-реставрационните работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон съгласно изготвения, съгласуван и одобрен работен проект, който обхваща югозападната част на Акропола. Ще бъдат консервирани и реставрирани сгради, съоръжения и урбанистични структури, находящите се в тази част, а именно – 3 олтара, щерна, 4 жилищни сгради, крепостната стена на Акропола с 2 бастиона, полигонална кула и уличната мрежа. Консервационно-реставрационните работи по каменните градежи включват почистване на лицата и фугите на зидовете, демонтиране и почистване на камъните от горните 2-3-реда зид, обработка на фугите, направа на консервационни надзидове, регенерация на лицева зидария и почистване на зидовете. Консервационно-реставрационните работи по скалната повърхност включват почистване от хумусни наслагвания и растителност, третиране с консервационни разтвори, надзид и консервационен надзид. За да се намали антропогенното въздействие върху паметника ще се извърши експониране на тази част. Като за целта ще се поставят няколко платформи и пасарелки, окачени на платформите. Ще бъде изградена дървена панорамна площадка в сърцевината на средновековната кула, чийто нива ще бъдат съобразени с оргиналните нива на площадките на кулата. Също така ще се направи алея и ще се изгради осветление.
Всички консервационно-реставрационни работи ще се извършат съгласно одобрената технология, разписана в работния проект.
При извършването на дейността ще бъда привлечен консултант „Археология”, който ще съгласува извършването на консервационно-реставрационните работи.
След стартирането на системните проучвания на комплекса, довели до откриването на археологическите структури, паметника е подложен на засилени процеси на ерозия, дължащи се от една страна на прякото излагане на климатичните фактори, а от друга на увеличения поток посетители. Ерозията води до разрушаването както на скалния масив, на който е изграден Перперикон, така и на археологическите обекти в границите на комплекса. Консервацията и реставрацията на Перперикон е основополагащата стъпка за опазването му като уникална част от културното наследство на България и популяризирането му като част от световното културно наследство.
Консервационно-реставрационните работи ще бъдат извършени от външен изпълнител, избран след провеждане на обществена поръчка за възлагане на дейността и тяхното изпълнение ще бъде наблюдавано от консултант „Археология”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *