Проектът „Перперикон-минало за бъдеще“

Основната цел на проекта „Перперикон – минало за бъдеще” е да се възстанови, съхрани и популяризира археологически комплекс „Перперикон” като уникална част от българското и европейското културно наследство.
Реализирането на проекта ще допринесе за постигането на основната цел на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, а именно да се постигне по–голямо институционално и публично участие на българското културно наследство в европейския контекст на културен обмен, както и да се допринесе за защитата и съхранението на културното наследство на България за бъдещите поколения.
Включените в проекта дейности за консервация, реставрация и експониране на античен и средновековен град Перперикон ще доведат до опазването на тази част от археологическия комплекс. Създаването на триизмерен модел на целия комплекс ще позволи съхраняването в дигитален формат на пълна графична информация за комплекса и обектите в него и представянето и в атрактивен вид. Това от своя страна ще позволи на широк кръг от обществото да разгледа виртуално паметника и да се получи повече информация за него. Планираните промоционални събития също ще допринесат за популяризирането на комплекса сред различни групи от общността, включително и роми.