За допълнителна информация

 

Ръководител на проекта:

инж. Катя Митовска, гл. инженер на община Кърджали

0361/67368 0884 301 293, kmitovska@abv.bg

Координатор на проекта:

Надежда Цветкова, началник отдел „СПУП”

0361/2 16 51, 0888 841 898, nadejda.tzvetkova@gmail.com, ip_kj@mail.bg

Експерт „Културно наследство”

Даниела Коджаманова, директор на РИМ – Кърджали

0361/ 6 35 80