За нас

 

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източно–родопския планински масив. Тя е най-голямата община в Източно – родопския планински масив с територия от 642 кв.км., което е 20% от територията на Област Кърджали. Община Кърджали обхваща 117 населени места.
Наричат Кърджали – „Градът на слънцето“, защото тук се събират най-много слънчеви дни в годината, наричат го още „Градът на Орфей“ и „Столица на Източните Родопи“.
Град Кърджали се е обособил в естествен административен, търговски, културен и промишлен център не само на общината, но и на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км. от София и на 90 км. от Пловдив, който е втория по големина град в България. Най-близкият КПП при прохода “Маказа” отвори пряка връзка с Република Гърция /57 км./.
Мекият климат, богатото разнообразие на флората и фауната, язовирите, уникалните природни и исторически забележителности създават предпоставки за целогодишно развитие на всички видове туризъм. Множество уникални неолитни паметници, крепости и други археологични находки напомнят за богатото културно-историческо минало на този край. В общината има 53 археологически паметници, от които 11 с национално и 42 с местно значение.
Община Кърджали има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите отлични възможности за комуникация както с европейските, така и с азиатските пазари. Трансграничния регион Кърджали -Комотини –Одрин притежава значителен потенциал за икономическо и културно развитие.

ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА:

Регионалният исторически музей в Кърджали е създаден през 1965 г. с цел да проучва, съхранява и популяризира културно-историческото наследство в Източните Родопи. Днес, той е утвърдена институция с ръководни, координиращи и изпълнителски функции. Осъществява научно-изследователска, събирателска, фондова, експозиционна и популяризаторска работа Oсновният му фонд включва над 40 000 културни ценности, свързани с историята и природата на Източните Родопи. Музеят се помещава в уникална сграда, обявена за архитектурен паметник на културата с национално значение през 2005 г. Тя е разположена сред красив парк, където растат над 30 екзотични растителни вида. Сградата е построена в периода 1922–1930 г.

След извършена адаптация, площта й е организирана на 3 етажа, в 30 експозиционни зали, в които се поместват експозициите на отдел Археология, Етнография и Природа.