Състоя се встъпителна пресконференция по проекта „Перперикон – минало за бъдеще”

На 24.10.2016 г. в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали бе проведена встъпителна пресконференция, на която бе представен проектът „Перперикон – минало за бъдеще”. На пресконференцията присъстваха инж. Хасан Азис – кмет на Община Кърджали и представители на местните, регионалните и националните медии.
Ръководителят на проекта – инж. Катя Митовска презентира на журналистите и гостите целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и финансовата подкрепа от страна на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” по Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство.
Даниела Коджаманова – директор на РИМ-Кърджали, който е партньор по проекта, представи в детайли планираните дейности, свързани с реставрацията и консервацията на археологически комплекс „Перперикон”.
„Този проект е насочен към реставрация и социализация на т.нар. Юго-Западен сектор на Акропола. Акцентът е реставрация на средновековната многостенна кула. Идеята е със съвременни средства на реставрацията тя да бъде завършена в пълния й обем. Тя е запазена наполовина. Да бъде затворена черупката на кулата и посетителите да могат да придобият представа за това фортификационно съоръжение в пълния му обем. Ще бъде направена консервация и реставрация на най-западната част на южната крепостна стена с един средновековен бастион по нейното трасе и т.нар. архонтско жилище – мястото където е резидирал управителят на крепостта. Сегашният проект е продължение на това, което беше започнато с проекта „ Перперикон – Дом на богове и хора”. Улесняваме достъпа на туристите и защитаваме откритите археологически структури като ще се ограничи безразборното ходене по антични и средновековни зидове. Посетителят от високо ще може да възприема обемите на археологическите структури”, разказа Даниела Коджаманова.
Кметът инж. Хасан Азис подчерта факта, че община Кърджали полага дългогодишни усилия за реставрацията и социализацията на Перперикон и финансовата подкрепа от страна на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” по Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство дава възможност за разширяване на зоните от комплекса, които са защитени от влиянието на климатични и антропогенни фактори.