Полезни връзки

Финансов механизъм на ЕИП:

http://www.eeagrants.bg

Министерство на културата:

http://mc.government.bg

Община Кърджали:

http://www.kardjali.bg/

Регионален исторически музей – Кърджали:

http://www.rim-kardzhali.bg/